«Jeg kan gjøre det, men jeg kan ikke gjøre det alene»

Vårt mål er at du skal bli i stand til å leve et selvstendig og meningsfylt liv uten avhengighet til rusmidler.

FAGPERSON

Fossumkollektivet ser i utgangspunktet på misbruket som en innlært atferd, men med en forståelse av at denne atferden kan gå over i en avhengighetstilstand.

Rusen og misbruket utvikler da sin egen dynamikk, basert på et følelsesmessig forhold.

En slik tilstand ser vi på som livslang og tar spesielt hensyn til dette i Fossumkollektivets behandlingsprogram.

Om oss

Stiftelsen Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge mennesker med rusmiddelavhengighet som ble etablert i 1983.

 Vi har gjennom årene utviklet en spesiell behandlingskompetanse i forhold til yngre rusmiddelmisbrukere.

Sentrale elementer er;

Gruppeterapi i små grupper med individuelt fokus.

Mulighet for kjønnsspesifikk behandling.

Rekruttering fra hele landet.

Medleverskap, som innebærer at miljøterapeutene lever og bor i kollektivet 24 timer i døgnet.

Mangfold og fleksibilitet, noe som gjør at vi har mulighet for å spille på flere avdelinger med differensiert innhold og bredt behandlingstilbud.

Familiearbeid, kriminalitetsprogram og egen skole.

Følg oss på facebook, instagram og twitter