Kontakt inntak

Kontakt inntakTelefon69 83 31 15 E-postmariann.renshus@fossumkollektivet.no

Inntaksprosess

Inntaksprosess -hvordan få plass hos oss?Har du, eller noen du kjenner, behov for rusbehandling? Du kan ta kontakt med din saksbehandler eller ruskonsulent, DPS, fastlege eller psykolog. De skriver en henvisning til en vurderingsenhet slik at du blir vurdert og får rett til behandling. Inntaksteamet i Fossumkollektivet vil så ta kontakt med deg og din henviser for å vurdere hvilken avdeling du…

Målgruppe

MålgruppeAlle som kommer til behandling hos Fossumkollektivet har rusrelaterte problemer/avhengighet, eller samtidig rusavhengighet og psykiske lidelser (ROP). Vi behandler menn og kvinner i alderen 15-30 år fra hele landet med ulik tilleggsproblematikk. Vi tilbyr individuell behandling i fellesskap med andre, og det er nødvendig å kunne nyttiggjøre seg gruppebehandling. Behandlingshjemmel finnes…

Brobyggeren

Brobyggeren– en smidigere overgang Den første tiden etter utskrivelse fra døgnbehandling er sårbar. Det er ofte da mange overdosedødsfall skjer. Hvordan kan man «bygge en bro» mellom behandlingssituasjonen og en mer selvstendig tilværelse? Ettervernstilbudet fra kommunene, NAV og det øvrige hjelpeapparatet er sterkt varierende med hensyn til omfang og kvalitet. Med midler fra Helsedirektoratet…

Valnesfjord

Avdeling ValnesfjordValnesfjord, Nordland, 18 - 30 år Avdelingen tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for unge rusavhengige i alderen 18 – 30 år. Behandlingstiden er ett år, med mulighet for forlengelse. Avdelingen har til sammen inntil 15 behandlingsplasser og er kjønnsblandet. På avdelingen: Aktiv bruk av natur og omgivelser til aktiviteter Gruppeterapi - høy…

Engskleiva

Avdeling EngskleivaSkiptvet, Østfold, 16 - 25 år Engskleiva har et spisset tilbud til unge med behov for rusbehandling i særlig liten gruppe på tre-fem personer. Avdelingen tilbyr rusbehandling etter barnevernloven til unge kvinner og menn med rus- og atferdsvansker i aldersgruppen 16-25 år, med hovedvekt på 16-20 år. Tilbudet på Engskleiva er særlig individuelt tilpasset. Traumesensitiv…

Sørligard

Avdeling SørligardHamar, Hedmark – menn 16 - 25 år Sørligard tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), og behandling etter barnevernloven for gutter/unge menn i aldersgruppen 16-25 år med rus- og atferdsvansker. Behandlingstiden er inntil ett år, og avdelingen har ti behandlingsplasser. Avdelingen gir et spesielt behandlingstilbud for unge med samtidig rusavhengighet og psykiske lidelser…

Solvold

Avdeling SolvoldStange, Hedmark – kvinner 16 - 25 år Solvold tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), og behandling etter barnevernloven for jenter/unge kvinner i aldersgruppen 16-25 år med rus- og atferdsvansker. Behandlingstiden er inntil ett år, og avdelingen har åtte behandlingsplasser. Avdelingen gir et spesielt behandlingstilbud for unge med samtidig rusavhengighet og psykiske…

Primæren

Primæren-avdelingeneDrøbak og Ås, Akershus, 18 - 30 år Primæren-avdelingene tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for rusavhengige i alderen 18-30 år i inntil ett år. Primæren-avdelingene har til sammen inntil 18 behandlingsplasser. Menn og kvinner behandles i hver sin avdeling. Vi kaller avdelingene JentePrimæren og GuttePrimæren. Avdelingen jobber aktivt med å skape et…

Nedre Damvei

Avdeling Nedre DamveiSpydeberg, Indre Østfold, 18 - 25 år Avdelingen tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) og behandling etter barnevernloven for unge i alderen 18-25 år med rus- og atferdsvansker. Avdelingen er kjønnsblandet og har inntil 20 behandlingsplasser – fordelt på to store eneboliger og et vesentlig antall leiligheter i nærområdet. I Nedre Damvei…