Velkommen til Engskleiva

Om oss

Avdeling Engskleiva er et spisset tilbud til ungdommer med behov for rusbehandling i en liten gruppe på ca. 5 ungdommer. Avdelingen åpnet i september 2015.

Engskleiva tilbyr rusbehandling til ungdommer med spesielle kognitive behov i alderen 15-25 år, med hovedvekt på 16-20 år.

Behandlingsinnhold
For å skape et optimalt behandlingsmiljø for disse ungdommene, er målgruppesammensetting og grundig inntaksprosess vektlagt. Med kognitiv svikt som følge av omsorgssvikt, vold og traumer er det viktig å unngå et utagerende behandlingsmiljø.
Følgende områder er forsterket i det daglige, og befestet i en ukeplan:
• Struktur i ukeplaner/dagsplaner
• Tilrettelagt gruppeterapi
• Kognitiv atferdsterapi
• Trening og opplæring i selvstendig samfunnsdeltakelse
• Dagliglivstrening
• Målfokusert rusbehandling med atferdsplaner
• Individualterapi med psykolog/psykiater
• Kartlegging og utredninger
• Deltakelse i familiearbeid
• Fysisk aktivitet
• Bevissthet og opplæring i kosthold og ernæring
• Kreativ utfoldelse
• Psykoedukative grupper

Last ned  Folder Engskleiva

Kart