Velkommen til Fossumskolen

SUKSESSFAKTOR

Utdanning er en vesentlig suksessfaktor for varig positiv endring på en rekke plan – ikke minst rusmiddelfrihet, evne til å bygge gode og varige nettverk og det å få tro på at vi kan klare å mestre nye utfordringer. Forskning innen barnevernsfeltet viser at ungdom som fullfører skole i løpet av sin periode på institusjon, klarer seg bedre etter endt opphold.

SKOLE – NEI TAKK !

Vi ser at skolevegring og frykt for å mislykkes, er framtredende hos et flertall av ungdommene. Vår erfaring gjennom egen skoledrift er at svært mange lykkes i å få til en god overgang til vanlig skole dersom det tas hensyn til de underliggende problemene i startfasen.

INDIVIDUELL TILPASSING

Fossumkollektivets skole gir individuell tilpasset og tilrettelagt undervisning for at den enkelte skal ha de beste faglige forutsetninger for å mestre ordinær skole som neste steg. Skolen har også tett oppfølging av de elevene som går i ordinær videregående skole.

Kart

SUKSESSFAKTOR

Utdanning er en vesentlig suksessfaktor for varig positiv endring på en rekke plan – ikke minst rusmiddelfrihet, evne til å bygge gode og varige nettverk og det å få tro på at de kan klare å mestre nye utfordringer. Forskning innen barnevernsfeltet viser at ungdom som fullfører skole i løpet av sin periode på institusjon, klarer seg bedre etter endt opphold.

SKOLE – NEI TAKK !

Samtidig ser vi at skolevegring og frykt for å mislykkes, er framtredende hos et flertall av ungdommene. Vår erfaring gjennom egen skoledrift er at svært mange lykkes i å få til en god overgang til vanlig skole dersom det tas hensyn til de underliggende problemene i startfasen.

INDIVIDUELL TILPASSING

Fossumkollektivets skole gir individuell tilpasset undervisning for at den enkelte skal ha best mulig faglige forutsetninger for å mestre ordinær skole som neste steg, og med sosial og kognitiv tilvenning til skolesituasjon. Skolen har også tett oppfølging av de elevene som går i ordinær videregående skole.

Kart