Velkommen til Gården i Spydeberg

JEG ALENE KAN GJØRE DET . . . . . . .

Fasesystemet synliggjør for den enkelte ungdom, personlig utvikling og vekst på ulike områder. Økt ansvar, tillit og frihet reguleres bl.a. gjennom utviklingen i fasene. Den enkeltes utvikling og vekst blir gjennom dette lettere synlig for individet og for gruppa.

MEN JEG KAN IKKE GJØRE DET ALENE.

Gruppa er sentral i behandlings-programmet på kollektivet. Tillit og trygghet er grunnleggende verdier for å tilrettelegge for vekst og utvikling hos den enkelte ungdom. Derfor har vi noen få, men grunnleggende regler.

MEDLEVERSKAP. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pedagogikken er basert på medleverskap, der voksne lever og bor på kollektivet, sammen med ungdommene 24 timer i døgnet – 365 dager i året. Medleverskapet sikrer stor grad av voksentetthet, som gir stabilitet og kontinuitet i relasjonene.

Kart