Velkommen til Nedre Damvei i Spydeberg

ETTERBEHANDLING

Ungdommenes videre- og evt. etterbehandling ved avdelingene i Østfold og Akershus ivaretas av Fossumkollektivets avdeling Nedre Damvei.
Langsiktige målsettinger for våre ungdommer er:

– Et godt liv med totalavhold fra alle rusmidler.
– Mestring av eget liv i samspill med andre.
– Ordnet sosialt nettverk.
– Ordnet skole / arbeidssituasjon.
– Evt. videre poliklinisk oppfølging.

POLIKLINISK OPPFØLGING

Poliklinisk oppfølging er et tilbud vi har til alle som har behov for det, og
er en individuelt tilpasset etterbehandling.

Kart