Velkommen til Primæren

UNGDOMMER

Ungdommer i behandling forventer et annet tempo og mer bruk av fantasi i behandlingsprogrammet. Derfor har vi brukt erfaringer fra Sverige og USA i utviklingen av vår egen tolvtrinnsbaserte primærbehandling. Det sosialpedagogiske perspektivet er godt representert i vårt kjønnsspesifikke tilbud og vi tilbyr også ungdommene opplevelsesbasert pedagogikk/terapi.

MILJØ

Miljøterapeutisk arbeid med mentalisering og mentaliseringsbaserte holdninger og tilnærming er grunnleggende for behandlingen. Videre har Primæren hentet inspirasjon fra 12-trinnsprogrammet. Vi tilbyr et strukturert gruppeterapeutisk behandlingsprogram der vi kombinerer:

METODE

– Psykoedukasjon
– Gruppeterapi
– Opplevelsesbasert pedagogikk
– Sosialpedagogikk (vår miljøterapeutiske base er sosialpedagogisk)
– Individualsamtaler med psykolog/gestaltteraput/traumeterapeut
– Familiearbeid
– Bruk av selvhjelpsgrupper- NA/AA
– Mindfulness

Kart