Velkommen til Rud i Spydeberg

JEG ALENE KAN GJØRE DET . . .

Fasesystemet synliggjør for den enkelte ungdom, personlig utvikling og vekst på ulike områder. Økt ansvar, tillit og frihet reguleres bl.a. gjennom utviklingen i fasene. Den enkeltes utvikling og vekst blir gjennom dette lettere synlig for individet og for gruppa.

. . MEN JEG KAN IKKE GJØRE DET ALENE.

Gruppa er sentral i behandlings-programmet på kollektivet. Tillit og trygghet er grunnleggende verdier for å tilrettelegge for vekst og utvikling hos den enkelte ungdom. Derfor har vi noen få, men grunnleggende regler.

MEDLEVERSKAP

Pedagogikken er basert på medleverskap, der voksne lever og bor på kollektivet, sammen med ungdommene 24 timer i døgnet – 365 dager i året. Medleverskapet sikrer stor grad av voksentetthet, som gir stabilitet og kontinuitet i relasjonene.

Kart