Velkommen til Solvold på Stange

HVEM BOR PÅ SOLVOLD

Behandlingstilbudet retter seg mot unge kvinner i alderen 15-25 år, med samtidig rus- og psykiske lidelser – ROP. Inntak kan skje etter Lov om barneverntjenester, Lov om spesialisthelsetjenester jf helse og omsorgstjenesteloven og/eller fengselsloven.

TILPASSET JENTER

Høsten 2001 åpnet Stiftelsen Fossumkollektivet et tilbud for jenter med tilleggsproblematikk. Erfaringer har vist at disse jentene ofte har store problemer med å nyttiggjøre seg større behandlingsenheter og trenger nære og tette behandlingsrelasjoner over tid. Ungdommene må kunne fungere i en liten gruppe, selv om den enkelte får et individuelt tilpasset behandlingsopplegg.

KOMPETANSE

Avdelingen har tverrfaglig samensatt voksengruppe med helsefaglig, sosialfaglig og pedagogisk kompetanse. Avdelingen har knyttet til seg en psykiater og psykolog og samarbeider med ernæringsfysiolog og spesialkompetanse på fysisk aktivitet og trening i behandling av psykiske lidelser.

ROP-LIDELSE

Solvold er vårt behandlingstilbud innenfor gruppen ROP-lidelser for unge kvinner. Behandlingen følger ROP retningslinjene som er utarbeidet av Helsedirektoratet.

Kart