Velkommen til Sørligard på Hamar

HVEM BOR PÅ SØRLIGARD

Behandlingstilbudet retter seg mot gutter i alderen 15-25 år, med samtidig rus- og psykiske lidelser – ROP. Inntak kan skje etter Lov om barneverntjenester, Lov om spesialisthelsetjeneter jf helse og omsrogstjenesteloven og/eller fengselsloven.

TILPASSET GUTTER

Avdelingen tok inn sine første gutter i 2007. Ungdommene må kunne fungere i en liten gruppe, selv om den enkelte får et individuelt tilpasset behandlingsopplegg. Det kan bo inntil 9 gutter på avdelingen.

RINGGATA

Høsten 2008 utvidet avdelingen med et hus i Ringgata på Hamar, hvor behandlingsprogrammet for fase 4 og 5 ivaretas. Her kan inntil 3 gutter bo.

ROP-LIDELSE

Sørligard er vårt behandlingstilbud innenfor gruppen ROP-lidelser for unge menn. Behandlingen følger ROP retningslinjene som er utarbeidet av Helsedirektoratet.

Kart