Velkommen til Valnesfjord i Fauske

HVEM BOR PÅ AVDELINGEN

Vår avdeling i Valnesfjord startet opp 1. september 2014. Avdelingen har plass til 15-17 unge kvinner og menn i alderen 16-30 år.

Den grunnleggende behandlings- plattformen er sosialpedagogikk med relasjonsbygging i medleverskap. Dette innebærer at miljøterapeutene lever og bor i kollektivet sammen med pasientene 24 timer i døgnet. Medleverskap sikrer stor grad av voksenkontakt og skaper stabilitet, kontinuitet og allianser med pasientene.

BEHANDLINGSKULTUR

Kollektivet skal være fyllt av en varm og trygg atmosfære. Rammer, forventninger og struktur skal være tydelige og forutsigbare.

Våre 4 hovedregler er ufravikelige

1. All psykisk og fysisk vold er forbudt.

2. Ingen parforhold mellom pasienter i behandling.

3. Alle former for rusmidler på huset er forbudt.

4. Bygda er hellig.

METODE

De spesifikke metodene vi bruker er kognitiv atferdsterapi, motiverende intervju og mentaliseringsbasert holdning og terapi.
Avhengighetsbehandlingen er 12-trinnsbasert og den grunnleggende plattformen er sosialpedagogisk med medleverskap og fellesskapet som metode.
Andre stikkord for å beskrive behandlingen:
– Psykoedukasjon
– Gruppeterapi
– Individualsamtaler
– Familiearbeid
– Bruk av selvhjelpsgrupper- NA/AA
– Fysisk trening og kosthold
– Aktiviteter

Kart