Behandling

Ungdomsgruppa

Ungdomsgruppa er vårt viktigste verktøy. Individet er i sentrum, men relatert til den gruppa som til en hver tid er i kollektivet.

Gruppa gir støtte og motstand, deler erfaringer, sorger og gleder. Gruppa er der for den enkelte og den enkelte er der for gruppa. Dette gir en enorm trygghet og styrke.

”Jeg alene kan gjøre det, men jeg kan ikke gjøre det alene”

Familiearbeidet

Fossumkollektivet har drevet et omfattende familiearbeid siden tidlig 90-tallet.

Vi har erfart at familier som lever nært en rusmiddelavhengig også utvikler egne problemer og symptomer. Disse har sin egen dynamikk og utvikling, og forsvinner ikke som et resultat av at den rusavhengige rehabiliteres.

Videre viser forskning at skal rusmisbrukere rehabiliteres, er det av vesentlig betydning at man betrakter hele familien som et system som trenger støtte og behandling.

«Mot til forandring»

Behandlingstilbudet

Behandlingstilbudet ved Fossumkollektivet er et rusfritt alternativ, der målet er at de unge skal få redskap og kunnskap til skaffe seg et verdig liv uten rus eller ruslignende substitutter. Vi tror at dette er mulig gjennom et helhetlig behandlingstilbud, som tar avhengigheten og tilleggsproblemer-/lidelser på alvor. Alle ungdommer bør ha mulighet til å få et verdig liv uten rusmidler, og legemiddelassistert behandling er siste utvei og ikke en enkel løsning på rusproblemet.