I Fossumkollektivet behandler vi rusmiddelavhengighet gjennom langtids døgnbehandling. I tiden de er til behandling fokuserer vi også mye på det kriminelle livet mange har levd. Det er viktig å jobbe med både rusavhengighet og den kriminelle livsstilen om ungdommene skal lykkes som rusfrie og lovlydige mennesker etter endt behandling.

Vårt kriminalitetsprogram kvalitetssikres gjennom et lisensiert program fra en svensk stiftelse: Stiftelsen Kriminalitet som livsstil og pedagogkonsult. Programmet er utviklet av Gunnar Bergström og Glenn Walters. Mer informasjon om programmet finnes på: www.pedagogkonsult.se og www.stiftkrim.se

Programmet tilbyr klienten:

     • Kunnskap og forståelse for hvordan vi som mennesker betrakter verden rundt oss og rettferdiggjør handlingene våre
     • Kunnskap og forståelse for ‘kriminell livsstil’ og dens funksjon
     • Kunnskap og forståelse i ulike tankesett og prosessen rundt valg vi foretar oss
     • Kunnskap og forståelse i drivkreftene og årsaken til kriminelle handlinger
     • Kunnskap og forståelse i åtte ulike tankemønster som muliggjør for våre valg
     • Starte en prosess som har til hensikt å skape aksept for egen fortid og håp for en bedre fremtid

Våre klienter kartlegges gjennom en «Psykologisk Invertering av Kriminelle Tankemønster», også kalt PIKT-test. Dette er et selvrapporteringsinstrument som gjennom 80 spørsmål skal belyse ulike faktorer rundt den enkeltes holdninger til kriminalitet gjennom et kriminelt tankemønster. Resultatet danner grunnlaget for hvem som blir invitert med på egne krimkurs i regi av Fossumkollektivet.

Fossumkollektivet har i dag et krimteam på over 20 sertifiserte fagfolk som arbeider for at klientene våre skal få økt selvinnsikt i sine kriminelle holdninger, og verktøy som er gode nok til å leve fremtiden som lovlydig. Dette arbeidet foregår gjennom egne krimkurs og kontinuerlig oppfølging på avdelingene. Vi gjennomfører seks samlinger / krimuker årlig. 6 klienter i følge med 2 ansatte krimterapeuter reiser til et egnet sted for et grundig arbeid i både gruppeterapi og individuelt. Vi starter mandag morgen og avslutter uken lørdag. Vi har fokus på å fjerne dagligdagse distraksjoner og vektlegger ro og landlige omgivelser. Summen av dette skaper ofte det fokuset og tryggheten våre klienter har behov for å arbeide godt med seg selv og sin livs- og kriminelle historie.

Gjennom uken arbeider vi i gruppe. Noen av oppgavene gjøres individuelt før de legges frem i gruppen. Vi benytter to kvelder til å reise på NA-selvhjelpsmøte (Anonyme Narkomane) og viser to temafilmer. Disse har til hensikt å vise klientene kriminelle tankemønster omsatt i praksis.

Ukene blir evaluert av klientene våre og materialet sendes inn til Stiftelsen Kriminalitet som livsstil. Generelt skårer Fossumkollektivet høyt, og våre klienter er godt fornøyd med disse ukene. Ofte nevner de den tryggheten til å dele av fortiden sin, og forståelsen av en kriminell livsstil som en suksessfaktor.