Stiftelsen Fossumkollektivet kan tilby ca. 100 rusbehandlingsplasser. Vi har avtaler med Bufdir, Helse Sør-Øst, Helse Nord og HELFO. Ut over dette kan vi i perioder tilby gjesteplasser til øvrige innsøkere.

Det er for tiden noe ledig kapasietet ved enkelte av våre avdelinger.

Ledig kapasitet endrer seg, så ta kontakt med inntaksavdelingen for oppdatert informasjon;

Tlf. 69 83 31 15 eller e-post