Vi tar i mot ungdommer til behandling etter følgende lovverk:

Barnevernloven

Helse- og omsorgstjenesteloven

Spesialisthelsetjenesteloven

Straffegjennomføringsloven

Les mer om saksbehandlingen i barnevernet