Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddelavhengige.

Stiftelsen tar imot jenter og gutter i alderen 15 til 25/30 år fra hele landet. (Ved avd. Primæren er aldersgruppen 18 – 30 år.) Målgruppa er unge mennesker med rus- og rusmiddelrelaterte problemer, samt med rus og psykiatrisk tilleggsproblematikk.
Vi har omlag 85 behandlingsplasser fordelt på ni avdelinger. Tre av avdelingene ligger i Spydeberg i Østfold, en i Skiptvet i Østfold, to i Drøbak i Akershus, to i Hedmark, hhv. i Stange og Hamar og en i Valnesfjord, Fauske kommune.

Plasseringsgrunnlaget er etter lov om barneverntjenester § 4-24 og § 4-26, og gjennom § 4-25 i påvente av § 4-24.

Kollektivbehandlingen er basert på medleverskap/bofellesskap, der voksne og ungdommer bor og lever sammen. Bofellesskapet gir ungdommen stabil voksenkontakt over tid. Dette skaper trygghet og forutsigbarhet og gir et godt utgangspunkt for relasjonsbygging og endringsarbeid.

Behandlingsinnholdet på avdelingene Rud og Gården er tilpasset starten på en langtidsbehandling. Når ungdommene fungerer under mer egenintegrerte rammer, flytter de videre til avdeling Nedre Damvei. Avdelingen kan også tilby poliklinisk oppfølging etter utflytting i egen bolig etter endt behandling.

Avdeling Solvold på Stange gir et behandlingstilbud for jenter med rus- og psykiske tilleggsproblemer – ROP. Avdeling Sørligard på Hamar gir et tilsvarende tilbud til gutter.

Avdeling Primæren i Drøbak tilbyr en kjønnsspesifikk intensivbehandling for unge menn og kvinner med en varighet på 3-6 måneder. Ved behov for forlenget behandling, skjer den ved avdeling Nedre Damvei.

Avdeling Engskleiva tilbyr rusbehandling til ungdommer med spesielle kognitive behov i alderen 15 – 20 år.

Avdeling Valnesfjord er en avdeling for mennesker i alderen 16- 25 år med en varighet i inntil 12 måneder. Det faglige behandlingstilbudet baseres på balansen mellom kollektivpedagogikk og 12- trinn, med vekselvis gruppe- og individualbehandling.