Fossumkollektivet har i dag driftsavtaler med oppdragsgiverne Bufdir, Helse Sør-Øst og Helse Nord.

Stiftelsen Fossumkollektivet tilbyr behandling både for unge voksne via helsetjenesten og ungdommer via barnevernet.

Bufdir her totalt 27 plasser for jenter og gutter i alderen 15-18 år. Inntak skjer i medhold av lov om barneverntjenester § 4-24 og § 4-26, og gjennom § 4-25 i påvente av § 4-24.

Helse Sør-Øst har totalt 30 plasser. 18 plasser er fordelt på våre fem avdelinger i Østfold og Akershus og 12 plasser er fordelt på våre to avdelinger i Hedmark. Aldersgruppen er 18 – 30 år og 12 av plassene er innenfor kategorien ROP, dvs. behandling av samtidig rus- og psykiske problemer. Inntak skjer i medhold av lov om spesialisthelsetjenester § 2-1, jfr. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 10-4 og straffegjennomføringsloven § 12.

Helse Nord har totalt 32 plasser. Disse er fordelt mellom våre avdelinger i Østfold, Akershus og Nordland. Aldersgruppen er 18 år og oppover. Inntak skjer i medhold av lov om spesialisthelsetjenester § 2-1, jfr. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 10-4 og straffegjennomføringsloven § 12.