Mange med et rusproblem tror de er et problem. Slik er det ikke. De har et problem – og det kan løses.

Rusen starter for mange som en følelse av stor frihet. Frihet fra virkelighet, kjedsomhet, ensomhet, krav, minner osv. Men rusen tar tilbake denne friheten og gjør mange paranoide og redde. Det man frykter mest, er å forlate rusen!

Du styrte følelsene slik du ville med rusen – nå er det rusen som styrer livet ditt.

Motivasjon er ikke det samme som å ha lyst til. Mange tror de ikke er motivert, fordi de ikke har lyst til behandling. Ingen har lyst til behandling – alle kommer i behandling fordi det ikke er mulig å leve med rusen lenger.

Rus starter for mange som en fantastisk følelse av tilhørighet, fellesskap og kick. Rus slutter som ensomhet, frykt og flukt. Flukt fra virkelighet, samvittighet, følelser og mennesker.

Til slutt tror du at du er blitt sånn – at det aldri kan bli annerledes – uten håp?

Heldigvis er det ikke slik. Å ha det sånn er noe annet enn å ha blitt sånn. Nå er det tid for å finne den du egentlig er. Den muligheten får du kun i møte med andre rusfrie mennesker som er i samme situasjon som deg selv – et ekte fellesskap hvor du tilbys tilhørighet. Men du må gjøre det, men du skal slippe å gjøre det alene.

Første steg er ditt – Du må tørre å ta første steg.