Fritt behandlingsvalg

ensom

Velg behandlingssted

Du har rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning. På helsenorge.no finner du oversikt over behandlingssteder, og kan sammenligne ventetidene for utredning og behandling

Velg behandlingssted innenfor Rus og avhengighet

Dine rettigheter som pasient