Ved å ha likestilte funksjoner på fjellmarsj – der nye og gamle ungdom og medlevere starter på mest mulig like premisser – åpner vi muligheten til gode behandlingsallianser med ungdommene. De nye ungdommenes relasjoner til voksne og gamle ungdommer, blir kanskje den viktigste rammefaktor for kvaliteten i behandlingen ungdommene får.

Holdninger vi viser overfor alt vi foretar oss blir viktig for de normer og regler vi lever etter i hverdagen. Egenskaper, ferdigheter og kunnskap vi sitter inne med blir vesentlig med tanke på å gi ungdommene de rette verktøyene til å starte på et rusfritt liv.

Handling betyr mer enn tusen ord

Gamle ungdommer bidrar også i samlinger, hvor de deler sin historie med de nye, og de får muligheten til lytte, gjenkjenne og stille spørsmål rundt den eldre ungdommens historie. Gjenkjenning av seg selv i andres historie legges bevisst inn i behandlingen ved Fossumkollektivet. Alle misbrukere er forskjellig, men historiene har ofte nesten identiske mønstre.