Eksterne publikasjoner

Studie fulgte narkotikabrukere gjennom 10 år

Ideelle organisasjoners særtrekk – kortversjon – hovedfunn – 2015

Ideelle organisasjoners særtrekk og merverdi på helse- og omsorgsfeltet – 2015

Evaluering av kollektiver. Artikkel av Edle Ravndal i Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

«Buskerudprosjektet» – 15 års oppfølging av ungdommer i en doktorgradsavhandling

Samarbeidsforum for norske kollektiver. Felles terapeutiske virkemidler i ruskollektivet for mindreårige. Silje Kolltveit 2011.