Linker til samarbeidspartnere

Samarbeidsforum for norske kollektiv

Actis – rusfeltets samarbeidsorgan

Fagrådet innen rusfeltet

Arbeiderbevegelsens rus og sosialpolitiske forbund

Samarbeidsforum for norske kollektiv

Linker til foreninger og grupper

Anonyme Narkomane

Anonyme Alkoholikere

Adult Children of Alcoholics

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

Familieklubbene i Norge

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon

Selvhjelpsgrupper for pårørende/venner

Linker fag

Motiverende samtale

Kriminalitet som livsstil

Snakk om rus

Institutt for Mentalisering