Vårt søsterkollektiv, Saulriti i Latvia, har 25-årsjubileum i år. Vi deltok i feiringen i august og overbrakte presanger og hilsener fra Fossumkollektivet.

Saulritis målgruppe er ungdom 12-18 år med rusmiddelproblemer. Saulriti har gjennom 25 år vært et tilbud for både jenter og gutter. De voksne som jobber der har vist en fantastisk evne til å stå på og ikke gi opp. Det har mang en gang vært tungt å drive, ikke minst økonomisk. De har vært ensomme der borte, uten andre kollektiv eller institusjoner å samarbeide med. Desto mer har de gitt uttrykk for hvor viktig det har vært å kunne ha kontakten med Fossumkollektivet. Flere voksne har vært over i Norge og hospitert, vi har opprettholdt våre sommerturer, og vi har hatt faglige samlinger for voksengruppa på kollektivet. For ungdommene har det også vært av stor verdi å bidra med hjelp til andre i samme situasjon, og kunne sette vår hverdag inn i et større perspektiv. Solidaritetstanken er en del av verdigrunnlaget i kollektivet, og Latvia-prosjektet har vært en konkretisering av dette. Noen av våre veteraner, som for eksempel Kari og Jørn, har fulgt Saulriti siden starten.

Utviklingen i Latvia med hensyn til rus er urovekkende, alkoholproblemene øker og den politiske viljen til å satse på fellesskapet er synkende. Dette rammer ikke minst den oppvoksende generasjonen. Behovet for behandlingsplasser er økende, men den politiske viljen til å satse er synkende. I dette landskapet er Saulriti som en oase i ørkenen.

Vi vil gratulere kollektivet med jubileet og takke for at vi har fått være med på denne reisen både personlig, faglig, historisk og kulturelt!

Slik beskriver en tidligere skoleleder på Fossumkollektivet – og initiativtaker til Latviaengasjementet – Trond Haanæs – historien bak engasjementet i Latvia og Saulriti:

SAULRITI, ET FOSSUMKOLLEKTIV I LATVIA

Historien

Våren 1989, mens Sovjetunionen fremdeles eksisterte, reist en gjeng med nysgjerrige fossummedarbeidere for å finne sine pedagogiske røtter. Anton Makarenko var en sovjetisk pedagog som reiste rund på landsbygda etter revolusjonen. Han samlet unge mennesker som driftet rundt og livnærte seg på kriminalitet, og bygde opp kollektiver hvor ungdommene fikk både oppdragelse og skolegang. Selv om tidene og problemene var annerledes den gang ble disse kollektivene og måten de ble organisert på, et grunnlag for oppstarten av Fossumkollektivet 70 år senere. Men Makarenkos pedagogikk var død i Sovjet, og ingen var særlig interessert i vår lille delegasjon. Ikke før vi var på vei til Riga, hovedstaden i Latvia.

På bussen lørdag ettermiddag fra Vilnius til Riga fikk vi beskjed om at det satt 9 spesialleger og ventet på oss. De hadde hørt at i Norge og Sverige ble det drevet kollektiver for unge rusmisbrukere, og de ønsket mer informasjon. Etter 3 dager var vi enige om at vi skulle om at vi skulle komme tilbake til sommeren med våre ungdommer.

Etter en svært vellykket sommertur hadde latvierne bestemt seg: De ønsket et latvisk kollektiv etter Fossummodell, og de ønsket hjelp fra Fossum til faglig å kunne bygge dette kollektivet opp. Navnet ble Saulriti ( soloppgang ) og huset ble bygget opp på restene av et gammelt jaktslott i Straupe kommune 7 mil nordøst for Riga. Straupe kommune har siden blitt vennskapskommune med vår vertskommune Spydeberg.

Midt oppe i dette kom Latvias løsrivelse fra Sovjetunionen, men selv om det var en turbulent tid, sto kollektivet ferdig sommeren 1991. En ting var de fysiske rammene, noe annet var at pedagoger skulle læres opp til å tenke og agere som på Fossum. En sovjetisk tenkemåte som sa at du hadde gjort jobben din når du hadde gjort det sjefen sa du skulle gjøre og ikke ta initiativ selv. En sovjetisk tenkemåte som sa at medisin og kun medisin var det som skulle til for å behandle rusmisbrukere gjorde ikke jobben enklere. Lang tid har det tatt, men i dag framstår Saulritikollektivet som et mønsterkollektiv, som gjør maksimalt ut av de ressurser de har.

Grunnen til at vi fremdeles veileder Saulriti er at det store systemet i Latvia ennå ikke har klart å endre seg. I maktposisjonene sitter fremdeles representanter for det gamle synet. Eller sagt på en annen måte: Fortiden har makt over fremtiden.

Fossumungdommer i Latvia

Hver vinterferie og sommerferie reiser voksne og ungdommer til Latvia og Saulritikollektivet. Sammen har vi dugnad og aktiviteter. Selv om de fysiske forholdene ikke er som i Norge, har alle nytt godt av den enorme gjestfriheten. Selv om forholdene er ulike finner vi ut hvor mye vi har til felles. Ungdommene fra Fossum har skaffet til veie en rekke gjenstander som Saulriti har behov for. De har vært med på å pusse opp rom, jobbet i den enorme grønnsakshagen o.s.v. og når vi reiser hjem til Norge sitter vi alle med en følelse av at vi har blitt rikere – ikke på penger, men på vennskap, kunnskap og erfaringer.