Fossumkollektivet har i over 30 år spesialisert seg på ungdom. Målgruppa krever terapeutiske tilnærminger som er tilpasset rusmiddelavhengige hvor tidlig traumatisering og tilknytningsproblematikk kan være framtredende. Ungdommer med slik utviklingshistorie har behov for støtte fra stabile og trygge voksne som har kunnskap om tilknytningsproblematikk. De må også ha tid til å være til stede for ungdommene i de daglige utfordringene dersom de skal klare å utvikle eller reetablere trygghet i nære relasjoner.

Fossumkollektivet har utviklet kompetanse og har lang erfaring med de særpregede utfordringer denne målgruppa har. Vår erfaring tilsier at de yngste rusmiddelavhengige har særskilte behov som ikke blir ivaretatt på en god nok måte i behandlingen dersom de blir blandet med eldre pasienter. Dette gjelder særlig for de unge jentene som ofte kan ha en historie med utnyttelse og overgrep fra voksne menn, som gjerne også har vært sentrale maktpersoner i jentenes rushistorie.